Familierecht.
 • Huwelijkse voorwaarden
 • Geregistreerd partnerschapsvoorwaarden
 • Samenlevingscontracten
 • Verdeling/tenaamstelling onroerende zaken
  (na echtscheiding)
 • Testamenten
 • Voogdijregeling
 • Benoeming executeur-testamentair
 • Behandeling nalatenschappen
 • Verklaringen van erfrecht
 • Aangifte schenkingsrecht/ successierecht
Erfrecht
 • Een erfenis, wat nu?
Alles over het afwikkelen van een erfenis, de rol van de executeur, de notaris en nog veel meer.
Erfrecht
 • Hoe regel ik mijn nalatenschap?
Alles over erven, uw testament en erfrecht op een rijtje.
Samen verder
 • Wat moeten wij nog extra regelen?
Alles over wat u samen kunt afspreken bij huwelijk, geregistreerd partnerschap of ongehuwd samenwonen.

Gezag en Voogdij
 • Wat is gezag?
 • Ouder
 • Gezag en Erfrecht
 • Wie heeft het gezag?