Koper.

Tarief voor (extra) werkzaamheden bij een levering te voldoen door de koper/verkrijger, niet vallende onder de offerte, tenzij anders overeengekomen.

De meest voorkomende (extra) werkzaamheden zijn:

 Excl. btw Incl. btw
- Administratieve werkzaamheden en bankkosten terzake van overboeking gelden, per transactie2,50 3,03
- Berekening overdrachtsbelasting in verband met verkrijging uit erfpacht vanaf85,- 102,85
- Het niet tijdig (binnen 5 dagen vóór passeren) ontvangen van een kopie van een geldig legitimatiebewijs25,- 30,25
- Inschakelen tolk en verwerking in de akte en extra passeertijd (kosten tolk worden doorberekend)275,- 332,75
- Inschrijving in kadaster koopovereenkomst (registerverklaring)225,- 272,25
- Kadastrale recherches27,50 33,28
- Kamer van Koophandel uittreksel opvragen (per uittreksel)30,- 36,30
- Onderhandse verklaring/volmacht opmaken85,- 102,85
- Onderhandse volmacht inzake akte van verdeling vanaf110,- 133,10
- Onderzoek doen naar beschikkingsbevoegdheid in verband met bewind voering en goedkeuring rechtbank vanaf125,- 151,25
- Onderzoek doen naar beschikkingsbevoegdheid instellingen/organisaties vanaf110,- 133,10
- Onderzoekskosten inzake e-herkenning18,- 21,78
- Opmaken depotovereenkomst vanaf190,- 229,90
- Opmaken koopovereenkomst woonhuis (standaard model) vanaf375,- 453,75
- Opmaken koopovereenkomst woonhuis, erfpacht (standaard model) vanaf425,- 514,25
- Opmaken notariële volmacht i.v.m. hypotheek295,- 356,95
- Opmaken uittreksel hypotheekakte op verzoek van de bank60,- 72,60
- Opnemen disclaimer, vanaf115,- 139,15
- Opvragen hypotheekstukken via E notaris (verplicht bij sommige banken)35,- 42,35
- Overboeken gelden naar andere notaris i.v.m. aankoop elders en Baarns Beslag brief vanaf145,- 175,45
- Persoonsgebonden recherches (per persoon, per keer)18,- 21,78
- Retour boeken hypotheekgelden naar de bank/hypotheekgever in verband met (tijdelijk) niet doorgaan van de zaak35,- 42,35
- Stukken per post toesturen in plaats van digitaal25,- 30,25
- Verklaring dat de gelden onvoorwaardelijk ter beschikking staan van de koper60,- 72,60
- Vermelding roerende zaken in de akte van levering en op de nota40,- 48,40
- Vermelding voorbelasting hypotheek, per hypotheek20,- 24,20
- Verwerking gegevens curator, bewindvoerder in de akte, vanaf125,- 151,25
- Verwerking notariële volmacht in de akte75,- 90,75
- Verwerking onderhandse stukken/offertes in de betreffende akten en tekenen onderhandse stukken toegezonden door de bank75,- 90,75
- Verzetten van de tekenafspraak binnen 5 dagen vóór passeren van de akte85,- 102,85
- Verzorgen toestemming vestigen overbruggingslening vanaf150,- 181,50
- Werkzaamheden in verband met ingebrekestelling vanaf235,- 284,35
- Werkzaamheden ter zake van het vestigen van een overbruggingshypotheek vanaf175,- 211,75
- Wettelijke bijdrage kwaliteitsfonds KNB8,22 9,95
- Wettelijke Poortwachtersfunctie en herkomst gelden per tenaamstelling55,- 66,55
- Wijzigen afrekening door toedoen koper of de bank of de tussenpersoon25,- 30,25

Zonder "akkoordverklaring" van de tarievenlijst alsmede van de bepalingen zoals vermeld in de koopovereenkomst wordt de zaak niet in behandeling genomen door notariskantoor Lautenbach.
U wordt geadviseerd zich bij voorkeur tot de behandelaar van uw zaak te wenden om van hem of haar te vernemen welke van de vermelde tarieven op uw zaak van toepassing zijn.

Indien de verkoper vóór de akkoordverklaring niet akkoord gaat met de tarieven, de notariskeuze, alsmede met de overige bepalingen vermeld in de koopovereenkomst, wordt de zaak niet in behandeling genomen door notariskantoor Lautenbach en dient koper, bij voorkeur in overleg met verkoper, zich tot een ander notariskantoor te wenden voor de overdracht, zonder dat daar financiële gevolgen voor hem aan zijn verbonden. Dit laatste betreft uitsluitend de door notariskantoor Lautenbach gemaakte kosten.

Bovengenoemde tarieven zijn exclusief eventuele kadasterkosten.

Alle tarieven zijn onder voorbehoud. Zie disclaimer.