Onroerendgoed.
 • Overdracht onroerende zaken
  (woningen, bedrijfsobjecten, schepen)
 • Koopovereenkomsten
 • Hypotheken
 • Erfpachtsrecht/opstalrecht
 • Splitsing gebouwen in appartementsrechten

 
Woning kopen
Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer.

 
Woning verkopen
Alles over uw rechten en plichten als u uw woning verkoopt, de rol van de notaris en nog veel meer.

 
Koop en eigendom van een appartement
 • Vereniging van eigenaars
 • Het kopen van een appartement
 • Rechten en plichten
 • De vereniging in de praktijk