Standaard.

Een 'STANDAARD AKTE' terzake van onroerend goed is een akte waarbij zich geen bijzonderheden voordoen. Bijzonderheden zijn onder meer:

 • De te verkopen woning moet nog verdeeld worden (wegens overlijden/scheiding)
 • Er is begeleiding nodig bijvoorbeeld in verband met de afwikkeling van een antispeculatiebeding of een winstdelingsbeding
 • Er wordt een recreatiewoning aangekocht
 • Er is sprake van een overdracht in samenhang met een schenking
 • Er wordt een woning door de ouders aan een kind overgedragen
 • Er is sprake van een samenloop tussen de overdrachtsbelasting en B.T.W.
 • Er moet een lidmaatschapsrecht overgedragen worden
 • Er moeten nieuwe erfdienstbaarheden/kwalitatieve verplichtingen/boete- en kettingbedingen gevestigd worden
 • Er moet een recht van vruchtgebruik/recht van gebruik en bewoning gevestigd worden
 • Er moet een woning worden overgedragen waar nog een vruchtgebruik of een recht van gebruik en bewoning op rust
 • Er moeten in de overdrachtsakte koopopties/voorkeursrechten/beheersregelingen worden opgenomen
 • Er wordt een woning overgedragen die aangemerkt wordt als 'maatschappelijk gebonden eigendom'
 • Er is begeleiding nodig van een tolk of begeleiding nodig in verband met een vertaling
 • Er wordt een woning aangekocht en de scheiding van de koper is nog niet ingeschreven in de betreffende registers
 • Er wordt gekocht uit een faillissement
 • Er is een vrijstelling overdrachtsbelasting van toepassing