Vennootschapspraktijk.

 • Oprichting/statutenwijziging naamloze en besloten vennootschappen
 • Overdracht/uitgifte aandelen op naam
 • Fusies en splitsingen van rechtspersonen
 • Oprichting/statutenwijziging verenigingen
  en stichtingen
 • Maatschapscontracten
 • Contracten vennootschap onder firma

 
Ondernemingsrecht
 • Rechtpersonen
 • De B.V.
 • De rechtsvorm van de fiscus
 • Onderneming en onroerende zaken

 
Vereniging en Stichting
 • Statuten
 • Doel
 • Oprichting
 • Inschrijving
 • Ontbinding/opheffing
Bedrijfsopvolging
 • De voorbereiding
 • Uitgangspunt
 • Een eenmanszaak verkopen
 • Bedrijfsopvolging
 • Een BV verkopen
 • Extra aandachtspunten
 • Uw onderneming
 • Uw erfgenamen