Verkoper.

Tarief voor (extra) werkzaamheden bij een levering voor de verkoper/vervreemder.

De meest voorkomende (extra) werkzaamheden zijn:

 Excl. btw Incl. btw
- Administratieve werkzaamheden en bankkosten terzake van overboeking gelden, per transactie2,50 3,03
- Aflosnota's opnieuw opvragen (per stuk) niet naar aanleiding van een royementsverzoek vanaf75,- 90,75
- Akte(n) opvragen bij het Kadaster (per stuk)25,- 30,25
- Bellen met derden (geldverstrekker, makelaar e.o.) (vanaf 3e telefoongesprek) per gesprek15,- 18,15
- Beroep op vrijstelling overdrachtsbelasting t.b.v. verkoper, vanaf105,- 127,05
- Betaling aan buitenlandse rekening70,- 84,70
- Contact geldverstrekker inzake restschuld, vanaf55,- 66,55
- Depotakte/Gelden in depot houden, vanaf195,- 235,95
- Doorhaling hypotheek in verband met de verkoop (algeheel royement) inclusief opvragen aflossingsnota vanaf225,- 272,25
- Erfdienstbaarheden overnemen uit andere akte(n) dan de voorafgaande indien deze akte(n) niet volledig zijn75,- 90,75
- Extra overmaking ten laste van saldo cliënt (per stuk)17,50 21,18
- Extra werkzaamheden ivm verkrijging uit nalatenschap/verdeling vanaf115,- 139,15
- Gedeeltelijke doorhaling hypotheek in verband met verkoop inclusief opvragen aflossingsnota vanaf245,- 296,45
- Het niet tijdig (binnen 5 dagen vóór passeren) ontvangen van een kopie van de opgave onroerende zaak belasting25,- 30,25
- Het niet tijdig (binnen 5 dagen vóór passeren) ontvangen van een kopie van een geldig legitimatiebewijs25,- 30,25
- Inschakelen tolk en verwerking in de akte en extra passeertijd (kosten tolk worden doorberekend)275,- 332,75
- Kadastrale recherches27,50 33,28
- Kamer van Koophandel uittreksel opvragen (per uittreksel)30,- 36,30
- Kopiëren/printen van stukken ten behoeve van de klant10,- 12,10
- Onderhandse toestemmingsverklaring partner/echtgenote (per volmacht)85,- 102,85
- Onderhandse verklaring/volmacht opmaken85,- 102,85
- Onderhandse volmacht verkoop opmaken inzake onverdeeldheid vanaf110,- 133,10
- Onderzoek doen naar beschikkingsbevoegdheid in verband met bewindvoering en goedkeuring rechtbank vanaf125,- 151,25
- Onderzoek doen naar beschikkingsbevoegdheid instellingen/organisaties vanaf90,- 108,90
- Onderzoekskosten inzake e-herkenning18,- 21,78
- Opmaken koopovereenkomst woonhuis (standaard model) vanaf375,- 453,75
- Opmaken koopovereenkomst woonhuis i.v.m. erfpacht (standaard model) vanaf425,- 514,25
- Opmaken/verwerken legal opinion vanaf105,- 127,05
- Opteren BTW belaste levering en vermelden in de akte vanaf125,- 151,25
- Opvragen servicekosten39,- 47,19
- Opvragen zakelijke lasten (per stuk), indien niet aangeleverd vanaf25,- 30,25
- Overboeken gelden naar andere notaris in verband met aankoop elders en Baarns beslag brief vanaf145,- 175,45
- Persoonsgebonden recherches (per persoon, per keer)18,- 21,78
- Stukken per post toesturen in plaats van digitaal25,- 30,25
- Titelonderzoek erfpachtvoorwaarden vanaf95,- 114,95
- Titelonderzoek indien verkoper niet eigenaar bij het Kadaster is vanaf90,- 108,90
- Vermelden disclaimer vanaf115,- 139,15
- Vermelding roerende zaken in de akte van levering en op de nota40,- 48,40
- Verwerking gegevens curator, bewindvoerder in de akte, vanaf125,- 151,25
- Verwerking notariële volmacht in de akte75,- 90,75
- Werkzaamheden voor het verkrijgen van toestemming voor het vestigen van een overbruggingshypotheek vanaf150,- 181,50
- Wettelijke bijdrage kwaliteitsfonds KNB8,22 9,95
- Wettelijke Poortwachtersfunctie en herkomst gelden per tenaamstelling55,- 66,55
- Wijzigen afrekening25,- 30,25
- Wijziging passeerdatum door verkoper binnen 5 dagen vóór passeren akte85,- 102,85

Zonder "akkoordverklaring" van de tarievenlijst alsmede van de bepalingen vermeld in de koopovereenkomst, waaronder de notariskeuze, wordt de zaak niet in behandeling genomen door notariskantoor Lautenbach.
U wordt geadviseerd zich bij voorkeur tot de behandelaar van uw zaak te wenden om van hem of haar te vernemen welke van de vermelde tarieven op uw zaak van toepassing zijn.

Tot het moment van de akkoordverklaring kan de verkoper tezamen met de koper te allen tijde overgaan tot het kiezen van een andere notaris, zonder dat daar financiële gevolgen voor hem aan zijn verbonden. Dit laatste betreft uitsluitend de door notariskantoor Lautenbach gemaakte kosten.

Bovengenoemde tarieven zijn exclusief eventuele kadasterkosten.

Alle tarieven zijn onder voorbehoud. Zie disclaimer.